Dzięki współpracy z Gminami w 2023 r usunięto z terenu Powiatu suskiego 649 ton wyrobów zawierających azbest realizując 210 wniosków. Działanie to prowadzone jest od ponad 20 lat. Dotychczas usunięto blisko 8000 ton wyrobów zawierających azbest. Pragniemy kontynuować przy współpracy z Gminami wymienione przedsięwzięcie w latach następnych. Dzięki współpracy z Gminami Mieszkańcy pokrywają jedynie 30…

Czytaj więcej

Zgodnie z zapisami Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie województwa małopolskiego obowiązują następujące ograniczenia: Więcej informacji > zobacz Możesz skorzystać z dofinansowania do wymiany kotła, termomodernizację (np wymianę okien, ocieplenie…

Czytaj więcej

Tauron poinformował, jak w praktyce uwzględnia na rachunkach bilansowanie międzyfazowe. Po zmianach w definicji bilansowania międzyfazowego, które pojawiły się w ustawie o odnawialnych źródłach energii, sprzedawcy energii obsługujący prosumentów powinni stosować rozliczenia na podstawie ilości energii sumarycznie zbilansowanej w każdej godzinie. Rafał Kocoł, ekspert ds. fotowoltaiki w spółce Tauron Sprzedaż, tłumaczy, jak w praktyce zostało wdrożone…

Czytaj więcej

Na ukończeniu są prace związane z termomodernizacją dawnego Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie. Pomimo kilkukrotnego powtarzania przetargu (ceny przewyższały wysokość środków przeznaczonych na ten cel, wzrosty cen związane z wybuchem wojny w Ukrainie ) w wrześniu 2022 przekazano plac budowy. Pierwotny termin zakończenia prac podstawowych został zachowany. Obecnie trwają jeszcze prace związane zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Przewidujemy…

Czytaj więcej