W związku z zakończeniem procesu rozliczenia z Darczyńcami przystępujemy do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez Mieszkańców, u których na podstawie umowy podpisanej z Powiatem Suskim zamontowano instalacje solarne i fotowoltaiczne w latach 2019 – 2021. Przewidywany harmonogram rozliczenia dla poszczególnych gmin: Bardzo prosimy o : zgłaszanie się Właścicieli nieruchomości ( lub osoby upoważnione) w terminie wymienionym…

Czytaj więcej

W ramach Małopolskiego Zielonego Tygodnia „Green Week 2022” zrealizowano w dniu 1 czerwca dwie lekcje ekologiczne w Zespole  Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie. Tematyką spotkania była efektywności energetycznej budynków istniejących i projektowanych. Przedstawiono przykłady analizy efektywności energetycznej istniejących budynków w zależności od zastosowanych rozwiązań termomodernizacyjnych w oparciu o ogólnodostępny program. Omówiono budynki…

Czytaj więcej

Rozpoczęto podpisywanie umów z Mieszkańcami na dofinansowanie unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Suskiego. Dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest wynosi 70 % (unieszkodliwianie tony eternitu bez dofinansowania wynosi 378 zł ), w tym : 30 % z budżetu powiatu – do wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel (151,20 zł/t) 40 %…

Czytaj więcej

W sobotę 30.04.2022 r. na targach kwiatowych w Suchej Beskidzkiej odbyło się wydarzenie na rzecz ochrony klimatu pod nazwą “Porozmawiajmy o KLIMACIE”. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej – Wydział Środowiska. Mieszkańcy Powiatu Suskiego przybyli licznie na stoisko. Podczas wydarzenia poruszane były tematy dotyczące klimatu, negatywnych zmian klimatu, przyczyn tych zmian oraz przeprowadzono…

Czytaj więcej