Dnia 27 marca 2024 r. na Sesji Rady Powiatu w Suchej Beskidzkiej odbyło się wręczenie nagród Laureatom XVI Powiatowego Konkursu Plastycznego „Ocieplam dom, wymieniam ogrzewanie, biorę dotację – płacę mniej”. 

Nagrody Laureatom wręczali: Starosta Suski Józef Bałos, Wicestarosta Suski Zbigniew Hutniczak, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Banaś oraz Artysta Plastyk Rafał Lenart.

Przypominamy, że konkurs był skierowany do uczniów Szkół Podstawowych (klasy I-VIII) i miał charakter międzypokoleniowy. Warunkiem udziału w konkursie było złożenie  minimum 10 szt. zużytych baterii.

Wpłynęło 272 prac z 25 szkół. Zebrano łącznie 2112 kg zużytych baterii.

Spośród 272 prac nagrodzono 3 prace plastyczne:

1 miejsce: LENA ICIEK, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie, klasa V

2 miejsce: FRANCISZEK DYBAŚ, Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Bieńkówce, klasa V

3 miejsce: ZOFIA KORZENIAK, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej, klasa II

Dwie pierwsze zwycięskie prace umieszczono na na tablicach informacyjnych przy drogach powiatowych w Tarnawie i Budzowie. Prace Laureatów wyświetlane są także na monitorze w holu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

Dodatkowo przyznano 7 wyróżnień:

  1. ZOFIA PAWŁOWSKA, Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. H. Znamirowskiego w Stryszawie, klasa IV
  2. ALEKSANDRA GACH, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej, klasa IV
  3. JULITA GODAWA, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Białce, klasa VIII
  4.  ADAM KOŁODZIEJCZYK, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wysokiej, klasa I
  5. JULIA SMĘTEK, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wysokiej, klasa VIII
  6. NIKODEM GAURA, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie, klasa III
  7. ALEKSANDRA STRĄCZEK, Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej – Curie w Jachówce, klasa II

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięskie 3 szkoły, które zebrały największą ilość baterii w przeliczeniu na ucznia:

1 miejsce: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce

2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Prałata Henryka Znamirowskiego w Stryszawie

3 miejsce: Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Zachełmnej

Komisja gratuluje laureatom konkursu i ich opiekunom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział w konkursie i zaangażowanie.

Ogłoszenie wyników > zobacz

Zaproszenie do udziału w konkursie > zobacz

Konkurs plastyczny zrealizowany w ramach programu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’ dofinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW / LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE 19 IPC /PL/00000