Przed rozpoczęciem, w trakcie wykonywania prac

należy się kontaktować w pierwszej kolejności z Wykonawcą robót, następnie z podwykonawcą. Inspektor nadzoru uczestniczy w przekazaniu placu budowy i odbiorze robót, służy pomocą w zakresie spraw technicznych związanych z realizacją zadania.

Wykonawca robót POLSKA EKOLOGIA Sp. z o.o. ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz :

  • Harmonogram pracŁukasz Wolnik tel 531 819 968
  • Koordynator WykonawcyDorian Pawłowski tel. 730 566 333
  • Podwykonawca robótKamil Biel tel. 797 844 684

Strona internetowa Wykonawcy > zobacz

Inspektor NadzoruArkadiusz Zembura – tel. 534 744 494

Po ukończeniu i odbiorze robót

Zgłoszenia serwisowe powinny być przekazywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni świątecznych)

Serwis gwarancyjny , konsultacje techniczne:

  • tel. 531 819 968 (do 30 kwietnia 2021)
  • tel. 733 739 159 (od 1 maja 2021)
  • e.mail : serwis@poleko.pl,

Pod wymienionym telefonem można  uzyskać  także konsultacje  techniczne.

Nadzór nad realizacją

Za merytoryczny nadzór zadania odpowiada Wydział Środowiska. W wydziale wyodrębniono osoby zajmujące się jedynie danego typu instalacjami oraz stanowisko koordynatora projektu.

Instalacje  solarne 

  • Paulina  Tokarz  Mansour    tel. 33 87 57 938 ,  I piętro ,  pok  113 
  • Maria Fabiś   tel. 33 87 57 938 ,  I piętro ,  pok  113 

Koordynator   projektu

  • Paweł  Dyrcz   tel. 33 87 57  900  I piętro,   pok. 109