Po ukończeniu i odbiorze robót

Zgłoszenia serwisowe powinny być przekazywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni świątecznych)

Serwis gwarancyjny , konsultacje techniczne:

  • tel. 733 739 159
  • e.mail : serwis@poleko.pl,

Pod wymienionym telefonem można  uzyskać  także konsultacje  techniczne.

Nadzór nad realizacją

Za merytoryczny nadzór zadania odpowiada Wydział Środowiska.

Instalacje  solarne 

  • Sylwia Knapczyk     tel. 33 87 57 931 ,  I piętro ,  pok  112
  • Maria Fabiś   tel. 33 87 57 938 ,  I piętro ,  pok  113 

Koordynator   projektu

  • Paweł  Dyrcz   tel. 33 87 57  900  I piętro,   pok. 109