Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej przypomina, że w przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 r. instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów. Czyli każdy z uczestników naszego projektu w chwili rozbudowy instalacji zachowa przywileje wynikające z obecnego systemu rozliczeń. Ewentualna rozbudowa instalacji PV w ramach naszego zadania wymaga…

Czytaj więcej

Przypominamy że od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2214), z ulgi termomodernizacyjnej wyeliminowane zostaną kotły węglowe. Rozporządzenie zmieniające >zobacz Jednocześnie ulga ta będzie obejmowała…

Czytaj więcej

W związku z upływającym w tym roku terminem wymiany kotłów pozaklasowych informujemy, że uchwała antysmogowa wymaga aby wymieniany kocioł spełniał wymogi klasy 5 , ekoprojektu i posiadała automatyczny podajnik paliwa (poza kotłami zgazowującymi drewno) Kotły posiadające wymogi klasy 5 , ekoprojektu nie wyposażone w automatyczny podajnik paliwa nie spełniają wymogów uchwały antysmogowej. Uchwała antysmogowa >…

Czytaj więcej

W 2022 roku Polacy mogą ubiegać się o świadczenie, które pokryje koszty energii elektrycznej oraz żywności ze względu na wzrost cen. Dodatek osłonowy można otrzymać na podstawie złożonego wniosku do właściwego urzędu Gminy. Dokument może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku drogi elektronicznej, wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z…

Czytaj więcej