W ramach oszczędności projektowych uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na wykonanie dodatkowych 295 instalacji fotowoltaicznych Koszt inwestycji : 4 681 352 zł Wysłano zaproszenia do podpisania umów do kolejnych osób znajdujących się na liście rezerwowej. Przewidujemy zakończenie : podpisywania umów do 30.04.2021 r prac montażowych do 28.09. 2021 r. Nie przewidujemy prowadzenia dodatkowego naboru…

Czytaj więcej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie rozpoczął ponownie przyjmowanie wniosków. Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu “Moja…

Czytaj więcej

Pomimo problemów związanych z pandemią zakończono montaż 546 instalacji fotowoltaicznych. Przekazano zgłoszenia do operatorów energetycznych celem przyłączenia instalacji do sieci. Zgodnie za zapisami umowy z Mieszkańcami instalacje miały być zamontowane do 30.06.2021. Dziękujemy za okazaną wyrozumiałość oraz wsparcie w szczególności naszym Darczyńcom : 60 % kosztów netto dofinansowała Unia Europejska za pośrednictwem Małopolskiego Programu operacyjnego…

Czytaj więcej

Beneficjent Programu Czyste Powietrze w najnowszej wersji (wnioski złożone od 15.05.2020) może wygenerować wniosek o płatność poprzez: Portal Beneficjenta– trzeba wypełnić aktywny pdf, podpisać go odręcznie i przesłać do WFOŚiGW wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami Generator Wniosków udostępniony przez NFOŚiGW – wystarczy wypełnić wszystkie niezbędne pola w pliku pdf, dołączyć wymagane załączniki, podpisać wszystkie dokumenty…

Czytaj więcej