2019 – 2021 – wykonanie instalacji

Zadanie realizowane w ramach pozyskanych przez Wydział Środowiska środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

Zadanie dofinansowane z Budżetu Powiatu Suskiego.

Przewidywano wymianę 200 starych kotłów na  nowoczesne  spełniające wymogi EKOPROJEKTU   do spalania   peletu, gazu. Ostatecznie wymieniono 208 kotłów.

Budżet zadania około 2 mln zł

Warunki dofinansowania :  

  • dofinansowanie  od  400 do 550 zł  do kW  mocy pieca , nie więcej niż  10 000 zł ( do 8000 zł do zakupu kotła oraz do 2000 zł – dostosowanie instalacji do współpracy z nowym źródłem ciepła ) > zobacz
  • dofinansowanie w formie  refundacji poniesionych wydatków przez Mieszkańca po podpisaniu umowy z Powiatem
  • pozytywna  weryfikacja  przez audytora  energetycznego  (koszty audytu nie obciążają  mieszkańca, weryfikacja  dotyczy  także standardu  cieplnego budynku (tj. czy  budynek jest ocieplony, lub będzie  ocieplony przed montażem kotła)
  • podpisanie  umowy pomiędzy  Powiatem, a Mieszkańcem  zainteresowanym  udziałem  w projekcie, którego budynek spełnia  lub spełni w zakreślonym terminie wymagania  w zakresie  termomodernizacji. 
  • okres  realizacji  2018-2020

Przykładowe kotły  spełniające  wymogi  ekoprojektu (lista prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)  > zobacz 

Stan realizacji : zadanie zrealizowano

Kontakt > zobacz

Nasi Darczyńcy

  • Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego pozyskane przez Powiat Suski Wydział Środowiska

Wcześniejsze informacje dotyczące projektu >zobacz

Podsumowanie > zobacz