Zadania realizowane

  • Montaż 2000 instalacji odnawialnych źródeł energii. (Redukcja 3 812 127 kg CO2 /rok). > zobacz Zaawansowanie robót > zobacz
  • Wymiana 200 kotłów na pellet i gaz. (Redukcja 2 380 365 kg CO2/rok) > zobacz
  • Unieszkodliwianie 2000 ton wyrobów zawierających azbest > zobacz

Zadania zrealizowane

  • Modernizacja kotłowni w ZS im. bł ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie. (Redukcja 4 296 kg CO2 /rok) > zobacz
  • Instalacje solarne dla 3007 budynków mieszkalnych. (Redukcja 4 238 820 kg CO2/rok)  zobacz
  • Instalacja solarna dla Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. (Redukcja 69 079 kg CO2/rok) zobacz
  • Instalacje  solarne  dla  4 obiektów powiatowych. (Redukcja 87 000 kg CO2/rok)  zobacz
  • Termomodernizacja 10 obiektów powiatowych. (Redukcja 770 000 kg CO2/rok) zobacz
  • Programy gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin zobacz
  • Wcześniejsze działania (pkt 5-10) >zobacz