W związku z zakończeniem procesu rozliczenia z Darczyńcami przystępujemy do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez Mieszkańców, u których na podstawie umowy podpisanej z Powiatem Suskim zamontowano instalacje solarne i fotowoltaiczne w latach 2019 – 2021.

Przewidywany harmonogram rozliczenia dla poszczególnych gmin:

Budzów23 maj – 3 czerwiec
Bystra-Sidzina6 czerwiec – 24 czerwiec
Gmina Jordanów11 lipiec –22 lipiec
Miasto Jordanów11 lipiec – 22 lipiec
Maków Podhalański 25 lipiec – 12 sierpień
Stryszawa16 sierpień – 26 sierpień
Sucha Beskidzka29 sierpień – 9wrzesień
Zawoja12 wrzesień – 23 wrzesień
Zembrzyce26 wrzesień – 7 październik

Bardzo prosimy o :

  • zgłaszanie się Właścicieli nieruchomości ( lub osoby upoważnione) w terminie wymienionym w powyższej tabeli w :

Starostwie  Powiatowym w Suchej Beskidzkiej , ul. Kościelna 5b,

Wydział Środowiska, (I piętro) pokój 112,113
od poniedziałku do piątku
(od 8:00 do 14:00)

wraz  z: dowodami osobistymi (pełnomocnictwami) oraz numerem  rachunku bankowego

Uwaga !!!! : Dokumenty podpisują wszyscy Właściciele nieruchomości lub osoby przez nie upoważnione

  • zapoznanie się z rozliczeniem projektu, warunkami ubezpieczenia w okresie 5 lat :
  • zapoznanie się z dokumentami, które będą przez Państwa podpisywane.

Bliższe informacje :

  • Pani Maria Fabiś tel. 33 8757 938, e- mail : m.fabis@powiatsuski.pl ( I piętro , pok. 113)
  • Pani Sylwia Knapczyk tel. 33 8757 931, e- mail : s.knapczyk@powiatsuski.pl (I piętro, pok 112)