Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Właściciele lub Zarządcy na złożenie deklaracji mają czas : 12 miesięcy (licząc od 1 lipca 2021 r) w przypadku budynków już istniejących 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła…

Czytaj więcej

W ramach prac dodatkowych rozpoczynamy montaż 295 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Powiatu Suskiego. Pierwszy montaż zaplanowany jest na piątek 25 czerwca , a ostatni na 28 września 2021r. W ramach zakresu podstawowego montowane będą instalacje o mocy od 3,36 kW do 4,76 kW. Każdy z Mieszkańców może zdecydować się nie później niż podczas audytu czy…

Czytaj więcej

Informujemy, że podstawą realizacji, rozliczeń jakichkolwiek projektów (np. wymiana kotłów, montaż instalacji fotowoltaicznych) realizowanych przez Powiat Suski jest podpisanie umowy z Mieszkańcem Powiatu. Powiat Suski nie upoważniał jakiejkolwiek osoby do pobierania jakichkolwiek środków finansowych na poczet realizacji projektów, pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania. Jedynie w przypadku montażu instalacji fotowltaicznych , po podpisaniu umowy z Powiatem ,…

Czytaj więcej

Z dniem 12.05.2021 rozpoczynają się prace audytowe przed montażem drugiej partii 295 instalacji fotowoltaicznych. Prace audytowe polegać będą na ustaleniu: miejsca montażu możliwości rozbudowy instalacji PV na własny koszt zgodnie z cennikiem przedstawiony podczas przekazania umowy miejsca montażu falownika miejsca wpięcia w sieć pomiarze napięcia na każdej z faz Ustalenia z audytu zostaną zawarte w…

Czytaj więcej