Państwowa służba geologiczna wydała Ostrzeżenie o zagrożeniu osuwiskowym, wskazując m.in. na konieczność zwracania uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi, pojawianiu się szczelin w gruncie, nagłej ucieczce wód w studniach, spękań obiektów budowlanych itp. Charakter opadu, z jakim mamy w ostatnich dniach do czynienia, wpływa bardzo niekorzystnie na stabilność stoków. W przypadku…

Czytaj więcej

Wydarzenie „Ochrona bioróżnorodności” Powiatu Suskiego (Wydziału Środowiska) odbyło się 1 maja na Placu Targowym w Suchej Beskidzkiej podczas Wystawy Ogrodniczej.   Podczas wydarzenia promowano ochronę bioróżnorodności! Mieszkańcy, którzy odwiedzili nasze stoisko mogli w zamian za wypełnienie krzyżówki bądź quizu otrzymać hotel dla owadów.  Stoisko cieszyło się  ogromnym zainteresowaniem. Podczas wydarzenia podkreślano jak ważne są sztuczne…

Czytaj więcej

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej (Wydział Środowiska) wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej (WTZ) w Juszczynie zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu  „Ochrona Bioróżnorodności”. Start, godzina 8:00 dnia 1 maja 2024 r. na Targach Kwiatowych w Suchej Beskidzkiej (plac targowy). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi dlaczego ochrona gatunkowa oraz ochrona klimatu jest tak ważna dla ludzkości.…

Czytaj więcej

W dniu 15.03.2024 r. odebrano prace w obrębie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Juszczynie związane z: W ramach prac zdemontowano dwa istniejące kotły węglowe, wyremontowano kompleksowo pomieszczeniem kotłowni oraz zamontowano wysokosprawny kocioł kondensacyjny na pellet o mocy 120 kW. Zamontowano zbiornik buforowy, podgrzewacz C.W.U. współpracujący z instalacją solarną. Przy modernizacji kotłowni uwzględniono wykonanie ocieplenia poddasza…

Czytaj więcej