Przed rozpoczęciem, w trakcie wykonywania prac

należy się kontaktować w pierwszej kolejności z Wykonawcą robót, następnie z podwykonawcą. Inspektor nadzoru uczestniczy w przekazaniu placu budowy i odbiorze robót, służy pomocą w zakresie spraw technicznych związanych z realizacją zadania.

  • Wykonawca robót Flexipower Grup , 95-200 Pabianice , Kudrowice 12, Koordynator Wykonawcy – Bogdan Tylka tel. 570 288 448
  • Inspektor Nadzoru – Arkadiusz Zembura – tel. 534 744 494

Strona internetowa Wykonawcy > zobacz

Po ukończeniu i odbiorze robót

Zgłoszenia serwisowe powinny być przekazywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni świątecznych)

  • Serwis gwarancyjny , konsultacje techniczne

e.mail : serwis@flexipowergroup.pl

tel. 42-226-04-53

Pod wymienionym telefonem można  uzyskać  także konsultacje  techniczne.

Nadzór nad realizacją

Za merytoryczny nadzór zadania odpowiada Wydział Środowiska. W wydziale wyodrębniono osoby zajmujące się jedynie danego typu instalacjami oraz stanowisko koordynatora projektu.

Instalacje   fotowoltaiczne

  • Izabela Sikora    tel. 33 87 57 937 ,  I piętro ,  pok  110
  • Marek Mrugacz   tel. 33 87 57 937 ,  I piętro ,  pok  110

Koordynator   projektu

  • Paweł  Dyrcz   tel. 33 87 57  900  I piętro,   pok. 109