Kolejność wykonania robót została przyjęta zgodnie z kolejnością podpisywania umów. Numery umów znajdują się w górnej części umowy na wykonanie instalacji i zostały przywołane w harmonogramie. Wykonawca przed terminem wyznaczonym w harmonogramie kontaktuje się z uczestnikami projektu celem ustalenia wizyty wstępnej podczas której ustalone zostaną szczegóły dotyczące montażu.

W przypadku działań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w ramach środków posiadanych na ten cel.

Instalacje solarne

Termin wykonania robót – VIII 2019 – IV 2021

Harmonogram szczegółowy solary > zobacz

Więcej informacji > zobacz

Instalacje fotowoltaiczne

Termin wykonania robót – VIII 2019 – XII 2020

Harmonogram szczegółowy fotowoltaika > zobacz

Więcej informacji > zobacz

Pompy ciepła

Termin wykonania robót – VIII 2019 – I 2020

Harmonogram szczegółowy pompy ciepła > zobacz

Więcej informacji > zobacz

Azbest

Termin realizacji 2018 – VI 2021

Nabór ciągły do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

Więcej informacji > zobacz