Projekt   realizowany jest z pozyskanych   przez Wydział Środowiska środków Unii Europejskiej  w ramach  działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, projekt pod nazwą „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST”.

Zadanie realizowane jest przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Podpisujemy  umowy na transport, unieszkodliwianie odpadów  zawierających azbest.

Koszty ogółem 1 tony  odpadów  zawierających azbest (bez dofinansowania): unieszkodliwianie i transport 316,80 zł netto (342,14 zł brutto przy VAT 8%),

Warunki udzielenia dofinansowania

Dofinansowanie  wyżej wymienionych kosztów wynosi  78,7  % kosztów  ogółem.   

Odbiór odpadów odbywa się po podpisaniu umowy.

W chwili  podpisywania  umowy  należy przedstawić do wglądu:

  • dowód osobisty
  • numer działki z której  usuwane będą  odpady azbestowe
  • informację potwierdzającą własność działki

Umowy podpisywane są Wydziale Środowiska pok.112 I piętro

Kontakt >zobacz

Nabór wniosków ciągły do wyczerpania środków na ten cel.

Projekt  będzie realizowany  w latach  2018- VII 2021  lub wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Ilość  umów  objętych  dofinansowaniem   ograniczona.

Wcześniejsze informacje dotyczące projektu >zobacz