Projekt   realizowany jest z pozyskanych   przez Wydział Środowiska środków Unii Europejskiej  w ramach  działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, projekt pod nazwą „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST”.

Zadanie realizowane jest przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Od  1.10.2018 r. podpisujemy  umowy na:

  • transport, unieszkodliwianie odpadów  zawierających azbest
  • transport , unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest  wraz  z ich demontażem 

Koszty ogółem 1 tony  odpadów  zawierających azbest (bez dofinansowania):

  • unieszkodliwianie i transport 294,00 zł netto (317,52 zł brutto przy VAT 8%),
  • demontaż, unieszkodliwianie i transport 550,00 zł netto (594,00 zł brutto przy VAT 8%).

Warunki udzielenia dofinansowania

Dofinansowanie  wyżej wymienionych kosztów wynosi  78,7  % kosztów  ogółem.   

Odbiór odpadów odbywa się po podpisaniu umowy. Wzór   umowy  >zobacz

W chwili  podpisywania  umowy  należy przedstawić do wglądu:

  • dowód osobisty
  • numer działki z której  usuwane będą  odpady azbestowe
  • informację potwierdzającą własność działki

Umowy podpisywane są Wydziale Środowiska pok.112 I piętro

Kontakt >zobacz

Nabór wniosków ciągły do wyczerpania środków na ten cel.

Projekt  będzie realizowany  w latach  2018- VI 2021  bez konieczności corocznego  powtarzania przetargu.

Ilość  umów  objętych  dofinansowaniem   ograniczona.

Wcześniejsze informacje dotyczące projektu >zobacz