W latach 2018 – 2021 realizowano ” Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii  i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST” w ramach środków Unijnych pozyskanych przez Wydział Środowiska

Planowano objąć dofinansowaniem 2000 ton wyrobów zawierających azbest ostatecznie przekazano do unieszkodliwiania 3104 tony przyjmując 1303 wnioski.

Kwota zadania: 1 018 820 PLN

Dofinansowanie UE: 801 849 PLN

Poniżej przedstawiono tablę uwzględniającą podział na gminy :

Program z udziałem środków Unijnych realizowano do sierpnia 2021. Od września 2021 powrócono do współpracy z Gminami w zakresie realizacji niniejszego zadania. Dzięki wsparciu Gmin (w okresie wrzesień -listopad 2021) zrealizowano 86 wniosków przekazując do unieszkodliwiania 369 ton wyrobów zawierających azbest przeznaczając na ten cel 101 946 zł. Szczegóły w poniższej tabeli.

Dziękujemy Gminom za wsparcie zadania oraz Mieszkańcom za dbałość o środowisko.