Zgłoszenia serwisowe, konsultacje techniczne >zobacz

2022 – rozliczenie inwestycji

Bliższe szczegóły dotyczące rozliczenia zaliczek wpłaconych przez Mieszkańców > zobacz

Zbyt wysokie napięcie w sieci > zobacz

2019 – 2021 – wykonanie instalacji

Informacje ogólne

Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych zamontowanych na gruncie lub dachu budynku. Moduły połączone są ze sobą za pomocą przewodów solarnych przyłączonych do falownika fotowoltaicznego.

Falownik przetwarza napięcie stałe na napięcie przemienne zgodne z parametrami sieci elektroenergetycznej. Instancja po stronie stałoprądowej jest zabezpieczona ogranicznikami przepięć. Instalacja po stronie AC jest zabezpieczona ogranicznikami przepięć oraz wyłącznikiem nadprądowym. Instalacja jest przyłączona do istniejącej instalacji elektrycznej budynku. 

Zapoznaj się materiałami które stosujemy do wykonania instalacji > zobacz

Zasady realizacji

Projekt realizujemy na podstawie umów zawartych z Mieszkańcami Powiatu Suskiego , którzy w zakreślonym wcześniej terminie złożyli ankiety potwierdzające chęć uczestnictwa w projekcie i spełniają warunki uczestnictwa >zobacz

Sposób powadzenia prac określono w koncepcji > zobacz

Zakres prac obejmuje :

  • przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej
  • wyłonienie wykonawcy robót
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej i przekazanie ich do operatora energetycznego TAURON
  • TAURON na podstawie złożonych dokumentów zezwala na przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wymieniając przy tym (nieodpłatnie) obecny licznik na licznik dwukierunkowy (tj. liczący ilość prądu wyprodukowanego przez instalację PV i przekazaną do sieci oraz ilość prądu pobranego z sieci.

Przed rozpoczęciem prac montażowych, podczas wizyty wstępnej możesz podjąć decyzję w zakresie rozbudowy instalacji na warunkach określonych w odrębnej umowie > zobacz

Przewidywane oszczędności wynikające z montażu instalacji fotowoltaicznej > zobacz

Sposób rozliczania energii po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej > zobacz

Kto realizuje projekt i pozyskuje środki finansowe

Środki finansowe na realizację zadania pozyskał Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego

Okres realizacji

Okres wykonania 564 instalacji fotowoltaicznych – 2019 -2020

Szczegółowy harmonogram realizacji > zobacz

Nasi Darczyńcy

  • Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego pozyskane przez Powiat Suski Wydział Środowiska 15 259 568 zł

  • Dofinansowanie projektu pozyskane przez Powiat Suski Wydział Środowiska i przekazane przez Gminy 2 436  617 PLN

Wcześniejsze informacje o projekcie >zobacz