Budowa instalacji fotowoltaicznej

Źródło: www.sunsol.pl

Moduł fotowoltaiczny

Moc   280 W

Sprawność 17,25 %

Zakres  temperatur pracy od  -40o C   do  85  o C

Waga 19 kg

Certyfikaty jakości

Certyfikat  PID  (straty energii  wytworzonej związane z  upływem prądu)

Flash test 

Klasa  A

Pakowane zgodnie z klasyfikacją kolorów

Gwarancja    wydajności  liniowej  90 %  –  12 lat

Gwarancja    wydajności  liniowej  80 %  –  25 lat

Inwerter

Beztransformatorowe

Jednofazowe, 

trójfazowe  od 4,0 kW

Sprawność  około 98 %

Hałas  < 25 dB(A)

Ochrona  przed nadmiernym napięciem Ochrona przed nadmiernym  prądem

Optymalizer

Montowany  do każdego modułu

Optymalizuje produkcję  energii •Niweluje zjawisko okresowego  zacieniania

Niweluje  straty związane z zanieczyszczeniem ogniwa

Optymalizuje  pracę na skomplikowanych dachach

Zbija napięcie  do poziomu bezpiecznego

Kable, złącza, rozdzielnice

Kable DC – maksymalny temperatura podczas zwarcia 250 C

Kable DC – maksymalna temperatura pracy 120 C

Kable DC – minimalna temperatura pracy -40 C

Kable DC – przekrój dobrany do obciążenia

Kable AC – maksymalna temperatura pracy 70 C

Kable prowadzone w rurze ochronnej ukrywane, w specjalnej rurze ochronnej w gruncie

złącza MC 4

Konstrukcja  wsporcza 

Dla każdej  konstrukcji   dachowej

Do montażu na gruncie

Z materiałów niekorodujących