Przed rozpoczęciem, w trakcie wykonywania prac

należy się kontaktować w pierwszej kolejności z Wykonawcą robót, następnie z podwykonawcą. Inspektor nadzoru uczestniczy w przekazaniu placu budowy i odbiorze robót, służy pomocą w zakresie spraw technicznych związanych z realizacją zadania.

Wykonawca robót Flexipower Grup , 95-200 Pabianice , Kudrowice 12, :

  • Harmonogram robót – Natalia Żochowska tel. 577 678 250 ,
  • Harmonogram robót – Marcin Gabryelczyk tel. 883 070 312
  • Przedstawiciel Wykonawcy – Michał Gąska tel. 730 920 032

Strona internetowa Wykonawcy > zobacz

Inspektor Nadzoru – Marcin Janocha – tel. 506 206 051

Po ukończeniu i odbiorze robót

Zgłoszenia serwisowe powinny być przekazywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni świątecznych)

  • Serwis gwarancyjny , konsultacje techniczne

e.mail : serwis@flexipowergroup.pl

tel. 42-226-04-53

Pod wymienionym telefonem można  uzyskać  także konsultacje  techniczne.

Nadzór nad realizacją

Za merytoryczny nadzór zadania odpowiada Wydział Środowiska. W wydziale wyodrębniono osoby zajmujące się jedynie danego typu instalacjami oraz stanowisko koordynatora projektu.

Instalacje   fotowoltaiczne

  • Sylwia  Knapczyk   tel. 33 87 57 931 ,  I piętro ,  pok  116
  • Ewelina  Krupiak   tel. 33 87 57 931 ,  I piętro ,  pok  116

Koordynator   projektu

  • Paweł  Dyrcz   tel. 33 87 57  900  I piętro,   pok. 109