Po ukończeniu i odbiorze robót

Zgłoszenia serwisowe powinny być przekazywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni świątecznych)

  • Serwis gwarancyjny , konsultacje techniczne

e.mail : serwis@flexipowergroup.pl

tel. 42-226-04-53

Pod wymienionym telefonem można  uzyskać  także konsultacje  techniczne.

Nadzór nad realizacją

Za merytoryczny nadzór zadania odpowiada Wydział Środowiska.

Instalacje   fotowoltaiczne

  • Sylwia  Knapczyk   tel. 33 87 57 931 ,  I piętro ,  pok  112
  • Maria Fabiś   tel. 33 87 57 938 ,  I piętro ,  pok  113

Koordynator   projektu

  • Paweł  Dyrcz   tel. 33 87 57  900  I piętro,   pok. 109