Instalacje solarne, fotowoltaiczne, pompy ciepła

Celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii poprzez wykonanie (w latach 2019-2021) 2000 instalacji :

  • 1365 instalacji solarnych
  • 546 instalacji fotowoltaicznych
  • 89 powietrznych pomp ciepła

Projekt zmierza do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących z odnawialnych zasobów energii poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Projekt zakłada wykorzystanie małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji. Działania zapewnią dywersyfikację, jak również zwiększą bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu
naturalnych uwarunkowań i lokalnego potencjału.

Celem społeczno gospodarczym jest także podniesienie ilości energii pozyskanej z OZE.

W wyniku realizacji projektu:

  • wytworzone będzie 5 520 269 kWh/rok energii.
  • ograniczona będzie emisja CO2 o 3 812 127,51 kg /rok

w obrębie obszarów cennych przyrodniczo – NATURA 2000

Wymiana kotłów

Celem projektu jest wymiana (w latach 2018-2020) 200 starych niskowydajnych kotłów na nowoczesne kotły na pellet i gaz spełniające wymogi EKOPROJEKTU. W wyniku realizacji zadania

  • emisja dwutlenku węgla obniży się z 2 404,83 ton/ rok do 22,02 ton /rok] czyli o 99,08 %.
  • Emisja PM10 obniży się z 8,787 ton/rok do 0,2756 [Mg/rok] czyli o 96,86 %.
  • Emisja PM2,5 obniży się z 3,6997 ton/rok do 0,2756 ton/rok, czyli o 92,55 %.

w obrębie obszarów cennych przyrodniczo – NATURA 2000

Azbest

Celem zadania jest wyeliminowanie (w latach 2018-2020) z środowiska 2000 ton wyrobów zawierających azbest z 798 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Suskiego