Nadzór nad realizacją

Za merytoryczny nadzór zadania odpowiada Wydział Środowiska. W wydziale wyodrębniono osoby zajmujące się działaniami związanymi z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest oraz stanowisko koordynatora projektu.

  • Maria Fabiś tel. 33 87 57 38, I piętro pok. 113
  • Joanna Sajewicz tel. 33 87 57 931, I piętro pok 112

Koordynator   projektu

  • Paweł  Dyrcz   tel. 33 87 57 800  I piętro,   pok. 109