Nadzór nad realizacją

Za merytoryczny nadzór zadania odpowiada Wydział Środowiska. W wydziale wyodrębniono osoby zajmujące się działaniami związanymi z wymianą kotłów oraz stanowisko koordynatora projektu.

  • Teresa Jasiewicz    tel. 33 87 57 935,  I piętro ,  pok  111

Koordynator   projektu

  • Paweł  Dyrcz   tel. 33 87 57 800  I piętro,   pok. 109