Powiat w ramach realizacji umowy dokona zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej (PV) do operatora sieci energetycznej. Operator sieci energetycznej po otrzymaniu zgłoszenia przyłączy instalację i wymieni obecny licznik jednokierunkowy mierzący jedynie ilość energii pobranej z sieci na licznik dwukierunkowy mierzący ilość energii pobranej z sieci jak i ilość energii wyprodukowanej przez instalację PV.

Ewentualne nadwyżki energii wyprodukowanej przez instalację PV zostaną wyspecyfikowane na rachunku wraz z okresem czasu w którym będą mogły być magazynowane i spożytkowane przez właściciela instalacji PV.

Poniżej przedstawiamy przykładowy załącznik do faktury

UWAGA: Włączenie instalacji PV może nastąpić dopiero po wymianie licznika przez operatora energetycznego

Dzięki  uprzejmości   Tauron   udostępniamy  prezentację  dotyczącą  sposobu rozliczania rachunków  za energię  elektryczną  po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej > zobacz

W prezentacji przedstawiono:

  • sposób  rozliczania  dla taryfy  G 11 i G12
  • przypadki szczególne
  • informacje o bilansowaniu  międzyfazowym