• Umowa – wykonanie instalacji

Podstawą realizacji zadania jest zawarcie umowy na wykonanie instalacji. W umowie określono wymagania jakie powinny spełniać montowane instalacje, wzajemne prawa i obowiązki, przewidywane ceny instalacji .

Wzór umowy > zobacz

  • Umowa – rozbudowa instalacji

Przed rozpoczęciem robót podczas wizyty wstępnej użytkownik może zdecydować się na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w zakresie zwiększenia jej mocy jak i zmiany jedynie inwertera z jednofazowego na trójfazowy jeżeli moc instalacji po rozbudowie jest mniejsza od 4 kW . Instalacje o mocy większej niż 4 kW wyposażone są w inwertery trójfazowe. Rozbudowa polegająca na zwiększeniu mocy obejmuje w swym zakresie zawsze optymalizatory mocy jak i zamianę inwertera na trójfazowy, jeżeli moc po rozbudowie przekroczy 4 kW.

Umowa daje możliwość rozbudowy instalacji do 10 kW. Wykonawca w ramach ceny w przypadku instalacji o mocy powyżej 6,5 kW wykonuje niezbędną dokumentację wymaganą przepisami prawa, w tym zobowiązuje się do uzyskania opinii ppoż oraz zgłoszenia zakończenia robót do PSP. Koszty rozbudowy pokrywa Właściciel nieruchomości.

Wzór umowy dotyczący rozbudowy instalacji : Umowa-zwiększenie-mocy-do-10-kW (obowiązuje od 27.04.2020)

Wzór umowy (wersja archiwalna) > zobacz

  • Odliczenie kosztów zaliczki w zeznaniu PIT

Możesz sprawdzić, czy w Twojej sytuacji nie przysługuje Ci możliwość odliczenia kosztów stanowiących równowartość wpłaconej zaliczki w zeznaniu podatkowym PIT w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych . Bliższych  informacji   w zakresie  sposobu   odliczenia kosztów  udziela  Krajowa  Izba  Skarbowa > zobacz

Interpretacja indywidualna przepisów podatkowych > zobacz

  • Dokumenty dla Użytkowników

Podczas odbioru robót przekazywane są Użytkownikowi zebrane w segregatorze: instrukcje szczegółowe stosowanych urządzeń, instrukcje skrócone, informacje o miejscu i sposobie zgłaszania ewentualnych usterek.

Materiały, instrukcje > zobacz

  • Ankieta uczestnictwa w projekcie

Zapoznaj się z ankietą uczestnictwa w projekcie > zobacz