• Zyski dla użytkownika

Zyski dla użytkownika wynikają przede wszystkim z tytułu obniżenia rachunków za energię elektryczną . Wykonawca instalacji przedstawił kalkulację przewidywanych zysków w wyniku zastosowanych instalacji z podziałem na ich wielkość:

Użytkownik instalacji fotowoltaicznej po jej wykonaniu otrzymywał będzie rachunki za energię elektryczną w nowej formie >zobacz

Okres zwrotu poniesionych kosztów na zakup instalacji możesz wyliczyć przy użyciu ogólnodostępnych kalkulatorów > zobacz

  • Zyski dla środowiska

Obniżenie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza którym wszyscy oddychamy . Szacujemy, że dzięki wykonaniu 546 instalacji fotowoltaicznych, 1365 instalacji solarnych oraz 89 pomp ciepła emisja CO2 obniży się o 3 812 127 kg /rok

  • Symulacje pracy instalacji fotowoltaicznych

Poniżej przedstawiamy symulację pracy, ilości wyprodukowanej energii przez instalacje fotowoltaiczne montowane w ramach projektu w zależności od mocy instalacji i usytuowania względem stron świata. Ilość wyprodukowanej energii jest zależna od ilości promieniowania słonecznego.

Instalacja fotowoltaiczna 5,32 kWp

Instalacja fotowoltaiczna 4,76 kWp

Instalacja fotowoltaiczna 4,2 kWp

Instalacja fotowoltaiczna 3,36 kWp

z inwerterem jednofazowym

z inwerterem trójfazowym

Instalacja fotowoltaiczna 2,8 kWp

Instalacja fotowoltaiczna 1,96 kWp