Zgłoszenia gwarancyjne , konsultacje techniczne > zobacz

2021 – rozliczono inwestycję z Mieszkańcami

2019 – wykonanie instalacji

Montowane   pompy  ciepła przeznaczone są  do ogrzewania wody użytkowej przy użyciu powietrza zewnętrznego lub z pomieszczenia (w zależności od podłączenia).  Maksymalna temperatura wody użytkowej jaką można przygotować przy użyciu pompy  ciepła to 55°C. Jednak z uwagi na najekonomiczniejsze użytkowanie pompy ciepła zaleca się, aby nie ustawiać temperatury c.w.u. powyżej 45°C,  gdyż spowoduje to podniesienie kosztów użytkowania pompy ciepła oraz szybsze zużywanie się elementów agregatu pompy ciepła.

Pompa ciepła zintegrowana jest ze zbiornikiem do c.w.u. Woda użytkowa ogrzewana jest przy użyciu agregatu sprężarkowego. Zbiorniki pompy ciepła wyposażony  są również w dodatkową wężownicę  przeznaczoną do podłączenia zewnętrznego  źródła ciepła, np. kotła.

Zbiornik pompy ciepła Basic wyposażony jest w grzałkę elektryczną, która może służyć do  przegrzewu antybakteryjnego lub szybkiego nagrzewu c.w.u. w przypadkach wzmożonego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

Uwaga !!!

Podczas pracy pompy ciepła powietrze jest ochładzane, przez co może dochodzić do wykraplania wilgoci z powietrza. Powstawanie kondensatu jest zjawiskiem naturalnym i zależnym od warunków pracy urządzenia. Należy zapewnić  odprowadzenie kondensatu np. do kratki ściekowej lub naczynia okresowo opróżnianego.

Zapoznaj się materiałami które stosujemy do wykonania instalacji > zobacz

Zasady realizacji

Projekt realizujemy na podstawie umów zawartych z Mieszkańcami Powiatu Suskiego , którzy w zakreślonym wcześniej terminie złożyli ankiety potwierdzające chęć uczestnictwa w projekcie i spełniają warunki uczestnictwa >zobacz

Sposób powadzenia prac określono w koncepcji > zobacz

Zakres prac obejmuje :

  • przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej
  • wyłonienie wykonawcy robót
  • wykonanie instalacji
  • przyłączenie istniejącego tradycyjnego źródła przygotowania CWU
  • wykonanie kanałów nawiewnego i wywiewnego
  • wykonanie ewentualnego podkopu, betonowania i zabezpieczenia miejsca montażu przed napływem wody gruntowej
  • wykonanie prób i pomiarów

Kto realizuje projekt i pozyskuje środki finansowe

Środki finansowe na realizację zadania pozyskał Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego

Okres realizacji

Okres wykonania 89 powietrznych pomp ciepła – 2019

Nasi Darczyńcy

  • Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego pozyskane przez Powiat Suski Wydział Środowiska 15 259 568 zł
  • Dofinansowanie projektu pozyskane przez Powiat Suski Wydział Środowiska i przekazane przez Gminy 2 436  617 PLN

Wcześniejsze informacje o projekcie > zobacz