Zgłoszenia serwisowe, konsultacje techniczne > zobacz

2022 – rozliczenie inwestycji

Bliższe szczegóły dotyczące rozliczenia zaliczek wpłaconych przez Mieszkańców > zobacz

2019 – 2021 – wykonanie instalacji

Informacje ogólne

Instalacja solarna składa się z kolektorów słonecznych zamontowanych na gruncie lub dachu budynku. Kolektory słoneczne połączone są za pomocą przewodów solarnych w których płynie płyn o temperaturze zamarzania -35 C. zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Zasobnik posiada w dwie wężownice. Wężownica górna podłączona jest do pieca CO , a dolna do kolektorów słonecznych . Instalacja solarna posiada zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji solarnej jak i wodnej. Instalacja wyposażona jest w sterownik posiadający funkcję urlopową.

Kolektory słoneczne przekształcają promieniowanie słoneczne w energię cieplną przekazywaną za pośrednictwem płynu solarnego do zasobnika ciepłej wody użytkowej. Podstawą działania instalacji jest powstanie różnicy temperatur pomiędzy kolektorem słonecznym, a dolną częścią zasobnika. Jeżeli temperatura kolektora słonecznego jest wyższa od 5 -10 C od temperatury dolnej części zasobnika następuje załączenie niskoenergetycznej pompy i przekazywanie ciepła do momentu uzyskania temperatury w górnej części zasobnika na poziomie 85 C. Woda z zasobnika wypływa za pośrednictwem termostatycznego zaworu mieszającego obniżającego temperaturę wody wypływającej z zasobnika. Zasobnik wyposażony jest w anodę tytanową wpływająca na jego żywotność oraz nie podlegająca okresowej wymianie.

Zapoznaj się materiałami które stosujemy do wykonania instalacji > zobacz

Zasady realizacji

Projekt realizujemy na podstawie umów zawartych z Mieszkańcami Powiatu Suskiego , którzy w zakreślonym wcześniej terminie złożyli ankiety potwierdzające chęć uczestnictwa w projekcie i spełniają warunki uczestnictwa >zobacz

Sposób prowadzenia prac określono w koncepcji > zobacz

Zakres prac obejmuje :

  • przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej
  • wyłonienie wykonawcy robót
  • wykonanie instalacji solarnej

Zapoznaj się materiałami które stosujemy do wykonania instalacji > zobacz > zobacz

Kto realizuje projekt i pozyskuje środki finansowe

Środki finansowe na realizację zadania pozyskał Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego

Okres realizacji

Okres wykonania 1364 instalacji solarnych – 2019 -2021

Nasi Darczyńcy

  • Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego pozyskane przez Powiat Suski Wydział Środowiska 15 259 568 zł
  • Dofinansowanie projektu pozyskane przez Powiat Suski Wydział Środowiska i przekazane przez Gminy 2 436  617 PLN

Wcześniejsze informacje o projekcie > zobacz