Schemat instalacji solarnej

Kolektor słoneczny

 • sprawność  >  80 %
 • Harfa miedziana, absorber  aluminiowy
 • Powłoka  selektywna
 • Szkło solarne   hartowane, antyrefleksyjne
 • Powierzchnia  absorpcji   2,19 m2
 • Zgodność   z EN 12 975,
 • Rama  malowana  proszkowo
 • Solar Keymark – Hiszpania

Zasobnik solarny

 • Klasa  energetyczna   C
 • Zbiornik   dwuwężownicowy
 • Możliwość  montażu  grzałki
 • Anoda tytanowa
 • Termometr
 • Ciśnienie dopuszczalne –   10 bar
 • Maksymalna temperatura 95o C
 • Płaszcz  ochronny

Grupa pompowa

 • Pompa GRUNDFOS  UPM3 15-75
 • Zawory odcinające, zawory  zwrotne,
 • termometry
 • Manometr   do 10 bar- skala kolorowa
 • Zawór  bezpieczeństwa
 • Separator powietrza
 • EEI ≤ 0,20   pobór mocy  od  6-45 W
 • Zintegrowany  sterownik

Sterownik

 • Funkcja  urlopowa, chłodzenia, przeciw zamarzaniu
 • Rejestry zdarzeń
 • Rejestracja  ilości  pozyskanej energii
 • Sygnalizacja  uszkodzeń
 • 14  schematów  podłączenia ( np. jeden zbiornik, dwa zbiorniki, dogrzewanie grzałką, cyrkulacja)

Armatura zabezpieczająca

 • Zabezpieczenie   części   wodnej  (naczynie przeponowe,zawór bezpieczeństwa)
 • Zabezpieczenie   części  solarnej (naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa)
 • Zawór antyskażeniowy
 • Zabezpieczenia prądowe i połączenia wyrównawcze
 • Zabezpieczenie  użytkownika (termostatyczny zawór mieszający)