Rozpoczęto podpisywanie umów z Mieszkańcami na dofinansowanie unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Suskiego.

Dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest wynosi 70 % (unieszkodliwianie tony eternitu bez dofinansowania wynosi 378 zł ), w tym :

  • 30 % z budżetu powiatu – do wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel (151,20 zł/t)
  • 40 % z budżetu gminy – do wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel (151,20 zł/t)
  • 30 % pokrywa Mieszkaniec – (113,40 zł/t)

Umowę podpisuje Właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej Wydział Środowiska ( pok.113, 116).

Podczas podpisywania umowy należy posiadać informację o numerze działki z której odpad będzie odbierany.

Proces unieszkodliwiania odpadów odbywa się w sposób następujący:

  • podpisanie umowy w Starostwie ( obejmuje całość dofinansowania przekazywaną przez Gminę i Powiat)
  • dostarczenie przez Wykonawcę Big- beg do załadunku odpadów ( w przypadku płyt dużych, zgłaszający umieszcza płyty azbestowe na palecie (nie jest dostarczana przez Wykonawcę)
  • załadunek odpadów
  • zgłoszenie wykonawcy pod numerem wskazanym w umowie gotowości do odbioru
  • odbiór odpadów
  • przesłanie faktury Mieszkańcowi na kwotę ( ilość ton odpadów x 378zł/tonę) x 30 %
  • rozliczenie Powiatu z Gminą

Bliższych informacji udziela:

Pani Elwira Listwan tel. 33 87 57 939

Pani Maria Fabiś tel. 33 87 57 938