W dniu 27.04.2024 nastąpiło otwarcie ofert na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest od mieszkańców powiatu.

Wpłynęło 6 ofert, z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek. Obecnie trwają działania zmierzające do zawarcia umowy z Wykonawcą prac.

Informacja z otwarcia ofert >zobacz

Przewidywany termin rozpoczęcia podpisywania umów z Mieszkańcami – 15.04.2024.

Zadanie realizowane z środków Powiatu i Gmin

Przewidywane dofinansowanie 70 %

Najkorzystniejsza cena zaoferowana w przetargu ( bez dotacji) 500 zł netto

Bliższych informacji udzieli:

mgr inż. Maria Fabiś tel. 33 8757 938, pok. 113

mgr Joanna Sajewicz te. 33 8757 931, pok. 112