Transport i unieszkodliwianie odpadów

Po podpisaniu umowy :

  • Wykonawca dostarczy  opakowania typu BIG BAG  służące do załadunku  odpadów (eternit typu caro, płytki kwadratowe) 
  • w przypadku  eternitu falistego lub dużych płyt  należy umieści  je na palecie
  • opakowania i palety należy umieszczać w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu ciężarowego z podnośnikiem.
  • Załadunek przygotowanego według powyższych wskazówek odpadów należy do firmy
  • Podczas załadunku odpad jest ważony, a informacja o masie odpadu przekazywana Mieszkańcom
  • po   przygotowaniu  odpadów  do załadunku   należy zgłosić  gotowość odbioru Wykonawcy pod numerem  telefonu wskazanym w umowie.

Po odebraniu  odpadów    otrzymają Państwo wezwanie do zapłaty  w  wysokości  21,30 % kosztów  zależnych od masy  odebranych odpadów.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów

W przypadku prac związanych z demontażem odpadów zawierających azbest pod numerem telefonu wskazanym w umowie należy  uzgodnić dogodny termin przeprowadzenia prac.