Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej przy zachowaniu środków ostrożności trwają prace związane z montażem 2000 instalacji : 1365 instalacji solarnych 564 instalacji fotowoltaicznych 89 pomp ciepła – I 2020 -zakończono montaż Zaawansowanie na dzień 23.12.2020 Rodzaj instalacji  Do wykonania Przekazane   Wykonane  Odebrane  SOLARY  1365 1343(0) 932(+41) 891(+51) POMPY 89 89 89 89 OGNIWA PV 546 545…

Czytaj więcej