Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej przy zachowaniu środków ostrożności trwają prace związane z montażem 2000 instalacji : 1365 instalacji solarnych 564 instalacji fotowoltaicznych 89 pomp ciepła – I 2020 -zakończono montaż Zaawansowanie na dzień 29.09.2020 Rodzaj instalacji  Do wykonania Przekazane   Wykonane  Odebrane  SOLARY  1365 1115(+97) 793(+75) 733(+86) POMPY 89 89 89 89 OGNIWA PV 546 469…

Czytaj więcej

Podczas wizyty wstępnej przed montażem uzgadniana jest min: lokalizacja elementów instalacji trasa prowadzenia przewodów Zakres inwestycji obejmuje prowadzenie przewodów przy użyciu specjalnych uchwytów, także na zewnątrz budynku. Zakres prac nie obejmuje przygotowania kanałów (np. w już ocieplonej elewacji) w których mogłyby się zmieścić przewody solarne, zakupu koryt technicznych. Niemniej jednak jeżeli Właściciel nieruchomości w własnym…

Czytaj więcej

Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej przy zachowaniu środków ostrożności trwają prace związane z montażem 2000 instalacji : 1365 instalacji solarnych 564 instalacji fotowoltaicznych 89 pomp ciepła – I 2020 -zakończono montaż Zaawansowanie robót na dzień 11.03.2020 Harmonogram robót > zobacz

Czytaj więcej