Na ukończeniu są prace związane z termomodernizacją dawnego Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie. Pomimo kilkukrotnego powtarzania przetargu (ceny przewyższały wysokość środków przeznaczonych na ten cel, wzrosty cen związane z wybuchem wojny w Ukrainie ) w wrześniu 2022 przekazano plac budowy.

Pierwotny termin zakończenia prac podstawowych został zachowany. Obecnie trwają jeszcze prace związane zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Przewidujemy zakończenie wszystkich prac do końca października br.

Celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej budynku przy zachowaniu dotychczasowego charakteru budynku drewniano – murowanego.

Zakres prac obejmował min. : docieplenie ścian zewnętrznych (ściany drewniane po ich ociepleniu wełną pokryte zostały deskami modrzewiowymi, pozostałe ściany murowane ocieplone styropianem z warstwą tynku cienkowarstwowego) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wraz ze skosami dachowymi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu w raz z jej dostosowaniem do montażu instalacji fotowoltaicznej, wymianę wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i zimnej wody, wymiana kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z budową instalacji solarnej, oświetlenie LED. Budynek w ramach odrębnego postępowania zyskał także instalację fotowoltaiczna o mocy 40 kWp

Wartość robót ustalona w postępowaniu przetargowym : 2 478 888 zł w zakresie których pozyskano dotację w wysokości 95 % z funduszu Polski Ład.

Ponadto z budżetu Powiatu przeznaczono dodatkowe około 600 tys. na dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych.

Więcej zdjęć (przed i w trakcie trwania prac) > zobacz