W dniu 6.09.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy dla inwestycji związanej z wykonaniem termomodernizacji Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.

Zakres prac obejmuje min.

a) docieplenie ścian zewnętrznych
b) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wraz ze skosami dachowymi,
c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu w raz z jej dostosowaniem do montażu instalacji fotowoltaicznej,
d) wymiana wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i zimnej wody,
f) wymiana kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z budową instalacji solarnej, oświetlenie LED

Wartość robót ustalona w postępowaniu przetargowym : 2 478 888 zł

Pozyskana przez Wydział Środowiska z funduszu Polski Ład dotacja: 95 % kosztów zadania

Termin zakończenia zadania : wrzesień 2023 r.

Stan projektowany

W trakcie prac

Budynek w stanie pierwotnym (przed termomodernizacją) :