W dniu 15.03.2024 r. odebrano prace w obrębie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Juszczynie związane z:

  • modernizacją istniejącej kotłowni,
  • wykonaniem instalacji fotowoltaicznej
  • wykonaniem instalacji solarnej

W ramach prac zdemontowano dwa istniejące kotły węglowe, wyremontowano kompleksowo pomieszczeniem kotłowni oraz zamontowano wysokosprawny kocioł kondensacyjny na pellet o mocy 120 kW. Zamontowano zbiornik buforowy, podgrzewacz C.W.U. współpracujący z instalacją solarną.

Przy modernizacji kotłowni uwzględniono wykonanie ocieplenia poddasza i stropów w najstarszej części budynku, aby zminimalizować straty ciepła.

Moc pieca dobrano przy uwzględnieniu rozbudowy ośrodka. W systemie grzewczy wydzielono trzy osobne obiegi na każdy z budynków aby jak najlepiej dopasować się do zapotrzebowania na ciepło w każdym z budynków. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 25 kW złożona jest z 64 paneli fotowoltaicznych i została wyposażona w zabezpieczenie przeciwpożarowe PROJOY. Użytkownik budynku może zdalnie sterować ustawieniami kotła oraz posiada podgląd pracy instalacji fotowoltaicznej.

Kwota inwestycji: 711 159,37 zł

Pozyskana dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład- 604 485,47 zł (85 % kosztów)

Wcześniejsze informacje >zobacz