Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej (Wydział Środowiska) wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej (WTZ) w Juszczynie zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu  „Ochrona Bioróżnorodności”.

Start, godzina 8:00 dnia 1 maja 2024 r. na Targach Kwiatowych w Suchej Beskidzkiej (plac targowy).

Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi dlaczego ochrona gatunkowa oraz ochrona klimatu jest tak ważna dla ludzkości. Utrata bioróżnorodności biologicznej grozi utratą warunków niezbędnych do życia. Porozmawiamy o przyczynach zmian klimatu, ich skutkach oraz o tym co możemy robić na co dzień dla ochrony bioróżnorodności i klimatu.

Podczas wydarzenia będziemy przekazywać mieszkańcom hotele dla owadów. Ilość ograniczona (rodzina może otrzymać jeden hotel dla owadów)

Warunkiem otrzymania hotelu będzie rozwiązanie krzyżówki/quizu. 

Podczas wydarzenia będą towarzyszyć nam podopieczni WTZ przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Juszczynie (zobacz), To właśnie Oni wraz z Opiekunami wykonali dla Państwa hotele dla owadów.

Wydarzenie realizowane w ramach programu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’ / LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 IPC/PL/000005 sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

#LIFEprogramme, #LIFEproject, #LIFE_EKOMAŁOPOLSKA