W ramach prac dodatkowych rozpoczynamy montaż 295 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Powiatu Suskiego. Pierwszy montaż zaplanowany jest na piątek 25 czerwca , a ostatni na 28 września 2021r.

W ramach zakresu podstawowego montowane będą instalacje o mocy od 3,36 kW do 4,76 kW. Każdy z Mieszkańców może zdecydować się nie później niż podczas audytu czy rozbuduje odpłatnie instalację do prawie 10 kW

Proces inwestycyjny składa się z następujących etapów:

  • podpisanie umów z Mieszkańcami – podpisano 265 z 295 zaplanowanych umów,
  • wykonanie audytów w miejscu montażu określających możliwości techniczne i sposób wykonania robót – wykonano 140 z 295 audytów,
  • wykonanie instalacji,
  • przygotowanie zgłoszenia ZM do operatora energetycznego celem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci (zgłoszenie przygotowuje Wykonawca i przedkłada do podpisu Właściciela nieruchomości podczas odbioru końcowego,
  • odbiór robót w raz z podpisaniem druku ZM i przekazaniem przez Wykonawcę do operatora energetycznego,
  • nieodpłatana wymiana licznika przez operatora energetycznego ( do 30 dni od daty złożenia druku ZM)
  • włączenie i rozpoczęcie korzystania z instalacji.

Instalacje posiadają oprogramowanie umożliwiające obserwowanie efektów pracy za pośrednictwem łączności WiFi. Instalacje na gruncie posiadają kable LAN.

Zwracamy uwagę, że za wysokie napięcie w sieci ( powyżej 253 V) będzie powodowało wyłączanie się instalacji i obniżenie efektów pracy. Zalecamy wykonanie pomiarów napięcia przed montażem. Audytor również będzie wykonywał pomiar.

Więcej informacji > zobacz

Wartość Inwestycji : 4,6 mln zł w tym pozyskane przez Wydział Środowiska dofinansowanie UE w wysokości 60 % kosztów netto.

Ponadto Gminy Budzów, Bystra Sidzina, Stryszawa, Jordanów Gmina, Jordanów Miasto dofinansują 15 % kosztów brutto instalacji dla swoich Mieszkańców.

UWAGA !!! Nie prowadzimy dodatkowego naboru wniosków.