Przystępując do udziału w projekcie należy podpisać stosowaną umowę w której określone będą wzajemne prawa i obowiązki min w zakresie wypłaty dofinansowania jak i spełnienia wymaganych standardów przez budynek w zakresie termomodernizacji. Spełnienie wymogów związanych z wymaganymi standardami energetycznymi określane są w ocenie energetycznej wykonywanej nieodpłatnie przez Urząd Marszałkowski.

  • Wzór  umowy > zobacz
  • Wzór  wniosku, oświadczeń do wypłaty dofinansowania – kocioł pelet > zobacz
  • Wzór  wniosku, oświadczeń do wypłaty dofinansowania – kocioł gaz > zobacz
  • Odliczenie części kosztów zakupu kotła w zeznaniu PIT

Możesz sprawdzić, czy w Twojej sytuacji nie przysługuje Ci możliwość odliczenia części kosztów związanych z zakupem kotła (nie objętych dotacją) w zeznaniu podatkowym PIT w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych . Bliższych  informacji   w zakresie  sposobu   odliczenia kosztów  udziela  Krajowa  Izba  Skarbowa > zobacz

Interpretacja indywidualna przepisów podatkowych > zobacz

  • Uchwała antysmogowa

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w której wskazano na ograniczenia czasowe w stosowaniu min. pieców nie spełniających norm emisji salin oraz wskazanych norm oraz zakazu stosowania niektórych paliw >zobacz