W latach 2018-2021 Powiat Suski realizował Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – biomasa” który dotyczył wymiany istniejących źródeł ciepła t.j. starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe, w indywidualnych  gospodarstwach domowych na wysokosprawne, ekologiczne kotły na biomasę i kotły gazowe. Dofinansowanie obejmowało również wykonanie wewnętrznej instalacji  niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania  nowego systemu ogrzewania.

W ramach zadania zaplanowano wymianę 200 kotłów, ostatecznie wymieniono 208 kotłów w tym na wysokosprawne kotły na pellet 196 kotłów i 11 kotłów na gaz. Wszystkie kotły musiały spełniać wymogi EKOPROJEKTU, a ich moc została ustalona w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło ujęte w nieodpłatnie wykonanych ocenach energetycznych budynków.

Wartość zadania: 2 068 652 PLN

Dofinansowanie z UE pozyskane przez Powiat: 1 635 835 PLN

Dofinansowanie z Budżetu Powiatu Suskiego : 432 816 PLN

Dzięki realizacji zadania planuje się ograniczenie emisji CO2 o : 2382,81 ton /rok.

Dziękujemy Mieszkańcom za dbałość o środowisko i nasze zdrowie. Szczegóły w poniższej tabeli: