Zakończono montaż instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych dla budynków użyteczności publicznej Oczekujemy na wymianę licznika, co umożliwi nam przyłączenie instalacji do sieci. W ramach tego samego projektu o wartości około 0,5 mln zł dofinansowanego z Funduszu Polski Ład w 95 % zamontowano instalację fotowoltaiczną na:

Czytaj więcej

W dniu 13.09.2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni odbyło się wydarzenie edukacyjno  – informacyjne dedykowane Seniorom  na temat: znaczenia pszczół dla środowiska, poruszono tematy postępujących zmian klimatu   i wskazano jak w prosty sposób można zadbać o klimat. Pensjonariusze Domu otrzymali z  rąk Pana  Starosty Józefa  Bałosa  i Pana Wicestrosty Zbigniewa Hutniczaka słoiczki miodu…

Czytaj więcej

Tauron Dystrybucja prowadzi kontrole mikroinstalacji fotowoltaicznych z powodu nadużyć klientów – poinformowała spółka w poniedziałek. Tauron Dystrybucja w poniedziałkowym komunikacie zwrócił uwagę, że odwrócenie przepływu energii, szczególnie w słoneczne dni powiązane z brakiem autokonsumpcji po stronie wytwórcy, skutkuje problemami napięciowymi, które wpływają na znaczny wzrost liczby reklamacji klientów. Dodano, że „klienci zgłaszają, że w słoneczne…

Czytaj więcej

Zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023r. poz. 1441 ogłoszony dnia 27 lipca 2023 r. od 18 września 2023 r. rusza nowy system teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję emisyjności budynków na zasadach, o których mowa w art.62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane. Nowy system CEEB wymaga od mistrza…

Czytaj więcej