Przedstawiamy symulacje pracy, ilości wyprodukowanej energii przez instalacje fotowoltaiczne montowane w ramach projektu w zależności od mocy instalacji i usytuowania względem stron świata > zobacz W przypadku instalacji 3,36 kWp symulacje wykonano dla instalacji z inwerterem jednofazowym oraz trójfazowym. Energia fotowoltaiczna wyprodukowana przez układ podana jest w przedostatnim wierszu symulacji ( str.7). Porównanie ilości wyprodukowanej…

Czytaj więcej

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę która ubezpieczy 2000 instalacje, wykonane w ramach projektu. Szczegóły postępowania przetargowego >zobacz Zgłoszenia do ubezpieczenia następować będzie sukcesywnie wraz wykonaniem, odebraniem instalacji oraz ich zafakturowaniem. Instalacje ubezpieczać będzie firma UNIQA. W chwili obecnej przekazano do ubezpieczenia 655 instalacji ( w tym 89 pomp ciepła, 92 instalacje fotowoltaiczne, 474…

Czytaj więcej

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne montowane w ramach projektu mają możliwość łączenia się poprzez WiFi z komputerem lub smartfonem użytkownika celem obserwacji efektów pracy instalacji fotowoltaicznej. Moduł WiFi umożliwia zdalne monitorowanie instalacji fotowoltaicznej. Pozwala na połączenie w odległości do 50 m od routera WiFi. Dzięki specjalnej platformie SolaX Cloud można śledzić działanie systemu pv z dowolnego miejsca.…

Czytaj więcej

W związku z  zagrożeniem epidemiologicznym COVID   celem zapewnienia  ciągłości  pracy  Wydziału Środowiska  wprowadzony  zostanie  system   pracy   oparty  o dwie grupy   pracowników  wykonujących swoje obowiązki naprzemiennie  w formie  pracy zdalnej  oraz pracy stacjonarnej  z zachowaniem dwutygodniowych okresów  zmiany, z uniknięciem  kontaktów wzajemnych  powracających  grup. Wszystkie zadania będą realizowane przy ograniczonym kontakcie z Mieszkańcami. Kontakt telefoniczny >…

Czytaj więcej