Pomimo problemów związanych z pandemią zakończono montaż 546 instalacji fotowoltaicznych. Przekazano zgłoszenia do operatorów energetycznych celem przyłączenia instalacji do sieci. Zgodnie za zapisami umowy z Mieszkańcami instalacje miały być zamontowane do 30.06.2021. Dziękujemy za okazaną wyrozumiałość oraz wsparcie w szczególności naszym Darczyńcom : 60 % kosztów netto dofinansowała Unia Europejska za pośrednictwem Małopolskiego Programu operacyjnego…

Czytaj więcej

Beneficjent Programu Czyste Powietrze w najnowszej wersji (wnioski złożone od 15.05.2020) może wygenerować wniosek o płatność poprzez: Portal Beneficjenta– trzeba wypełnić aktywny pdf, podpisać go odręcznie i przesłać do WFOŚiGW wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami Generator Wniosków udostępniony przez NFOŚiGW – wystarczy wypełnić wszystkie niezbędne pola w pliku pdf, dołączyć wymagane załączniki, podpisać wszystkie dokumenty…

Czytaj więcej

Podpisano aneks wydłużający termin realizacji zadania związanego z montażem 546 instalacji fotowoltaicznych do 28.02.2021 z uwagi na min. problemy techniczne i logistyczne producenta ogniw fotowoltaicznych. W 46 z 546 miejsc wykonano instalacje poza montażem paneli fotowoltaicznych, w pozostałych 500 lokalizacjach instalacje zostały wykonane, odebrane i przyłączone do sieci energetycznej.

Czytaj więcej

Niech Nadchodzące Święta Bożego Narodzenianiosą ze sobą wiele radości, nadziei oraz refleksji dotyczącychminionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2021 Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyćwiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań, ale przede wszystkim dużo, dużo zdrowia Starostwo Powiatowe Wydział Środowiska

Czytaj więcej