Szanowni Państwo Informujemy o ograniczeniach związanych z funkcjonowaniem Wydziału Środowiska z uwagi na wprowadzenie kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego.

Czytaj więcej

Odpowiadając na zapytania Uczestników programu uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej na rozbudowę instalacji fotowoltaicznych do 10 kW oraz uzgodniono z Wykonawcą zapisy umowy > zobacz Umowa daje możliwość rozbudowy instalacji do 10 kW. Wykonawca w ramach ceny w przypadku instalacji o mocy powyżej 6,5 kW wykonuje niezbędną dokumentację wymaganą przepisami prawa, w tym zobowiązuje się do…

Czytaj więcej

Ogłoszono przetarg na grupowe ubezpieczenie instalacji montowanych w ramach Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego obejmującego wykonanie: 1364 instalacje solarne 564 instalacje fotowoltaiczne 89 pompy ciepła Środki z ubezpieczenia mają zapewnić usuwanie uszkodzeń instalacji w okresie 5 lat, które wynikają z przyczyn niezależnych od…

Czytaj więcej

Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej przy zachowaniu środków ostrożności trwają prace związane z montażem 2000 instalacji : 1365 instalacji solarnych 564 instalacji fotowoltaicznych 89 pomp ciepła – I 2020 -zakończono montaż Zaawansowanie na dzień 23.11.2020 Rodzaj instalacji  Do wykonania Przekazane   Wykonane  Odebrane  SOLARY  1365 1343(0) 891(+55) 840(+62) POMPY 89 89 89 89 OGNIWA PV 546 544…

Czytaj więcej