Na ukończeniu są prace związane z termomodernizacją dawnego Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie. Pomimo kilkukrotnego powtarzania przetargu (ceny przewyższały wysokość środków przeznaczonych na ten cel, wzrosty cen związane z wybuchem wojny w Ukrainie ) w wrześniu 2022 przekazano plac budowy. Pierwotny termin zakończenia prac podstawowych został zachowany. Obecnie trwają jeszcze prace związane zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Przewidujemy…

Czytaj więcej

Zakończono montaż instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych dla budynków użyteczności publicznej Oczekujemy na wymianę licznika, co umożliwi nam przyłączenie instalacji do sieci. W ramach tego samego projektu o wartości około 0,5 mln zł dofinansowanego z Funduszu Polski Ład w 95 % zamontowano instalację fotowoltaiczną na:

Czytaj więcej

W dniu 13.09.2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni odbyło się wydarzenie edukacyjno  – informacyjne dedykowane Seniorom  na temat: znaczenia pszczół dla środowiska, poruszono tematy postępujących zmian klimatu   i wskazano jak w prosty sposób można zadbać o klimat. Pensjonariusze Domu otrzymali z  rąk Pana  Starosty Józefa  Bałosa  i Pana Wicestrosty Zbigniewa Hutniczaka słoiczki miodu…

Czytaj więcej

Tauron Dystrybucja prowadzi kontrole mikroinstalacji fotowoltaicznych z powodu nadużyć klientów – poinformowała spółka w poniedziałek. Tauron Dystrybucja w poniedziałkowym komunikacie zwrócił uwagę, że odwrócenie przepływu energii, szczególnie w słoneczne dni powiązane z brakiem autokonsumpcji po stronie wytwórcy, skutkuje problemami napięciowymi, które wpływają na znaczny wzrost liczby reklamacji klientów. Dodano, że „klienci zgłaszają, że w słoneczne…

Czytaj więcej