Zapraszamy do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Ocieplam dom, wymieniam ogrzewanie, biorę dotację – płacę mniej” .

Celem konkursu jest wykonanie plakatu  wraz  hasłem zachęcającym do skorzystania z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” m.in.: na ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę kotła, modernizację ogrzewania  itd. oraz promujących  efekty  wykonania  wymienionych  prac  

Planujemy  powielenie  min. dwóch  zwycięskich prac  konkursowych i umieszczenie ich na  tablicach  o wymiarach  2 x 1,5 m   przy  drodze wraz  z informacją o Autorach i Szkole celem promowania  Programu  Czyste Powietrze wśród Mieszkańców.

Konkurs :                              

 • skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych (klasy I-VIII) z terenu Powiatu Suskiego
 • ma charakter międzypokoleniowy  –   zachęcamy  do  wspólnej pracy  np.   uczniów  i  rodziców, uczniów  i dziadków   itp.
 • połączony jest z zbiórką zużytych baterii

Przewidziano nagrody rzeczowe dla:

 • uczniów za najlepsze prace : I  miejsce  – 600 zł , II – 500 zł,  III miejsce – 400 zł
 • szkół które zebrały największą masę zużytych baterii : I  miejsce  – 600 zł , II – 500 zł,  III miejsce – 400 zł .  Największą ilość zebranych baterii zostanie ustalona według wzoru : Masa  zebranych baterii (kg) / ilość  uczniów  ogółem w szkole w klasach od I do VIII

Terminy i miejsce składania prac:

 • Prace i zebrane baterie składają szkoły
 • Termin i miejsce składania prac i baterii : do 09.03.2024 r., Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej – Dziennik  Podawczy (parter) , ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka (liczy się data wpływu do urzędu);
 •  Harmonogram przebiegu konkursu:
 •   ocena prac do 15.03.2024 r.;
 •  wyniki konkursu do 19.03.2024 r., będą zamieszczone na stronie   www.eko.powiatsuski.pl
 •  wręczenie nagród do 30.03 2024 r.
 • Dopuszcza się  samodzielne  złożenie  pracy przez ucznia w przypadku braku  uczestnictwa w konkursie  szkoły jednak przy  zachowaniu  warunku  dołączenia  do pracy min 10 szt.  zużytych baterii
 • Nagrody zostaną wręczone podczas Sesji Rady Powiatu transmitowanej przez Internet > zobacz

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz ulotką Programu Czyste Powietrze :

Ogólnopolska Strona Programu Czyste Powietrze >zobacz

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie , realizującego wnioski Programu Czyste Powietrze > zobacz

Konkurs realizowany jest w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA pn. „Wdrażanie Regionalnego PlanuDziałań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” dofinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiejoraz NFOŚiGW /LIFE – IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005

Zapraszamy do udział w Konkursie.