W najbliższą sobotę 30.04.2022 r. na placu targowym w Suchej Beskidzkiej podczas targów kwiatowych odbędzie wydarzenie pt. „Porozmawiajmy o KLIMACIE”, start godzina 9:00. Podczas wydarzenia będziemy rozmawiać o przyczynach zmian klimatu, skutkach postępujących zmian oraz o tym co możemy robić na co dzień dla ochrony klimatu. Będziemy podkreślać jak ważna dla środowiska jest #ochrona_ptaków. Ptaki…

Czytaj więcej

W dniu 24.04.2022 r. na Rynku w Suchej Beskidzkiej odbyła się kampania informacyjno – edukacyjna „Posadź z nami drzewo” z okazji I Małopolskiego Dnia dla Klimatu 🌳pod hasłem #drzewo_dla_klimatu! Kampania #drzewo_dla_klimatu spotkała się z wielkim odzewem! >zobacz Podczas akcji przekazano Mieszkańcom: 450 szt. sadzonek drzew, w tym sadzonki kasztanowca, lipy drobnolistnej, dębu, jodły i świerka.…

Czytaj więcej

Jednym z punktów najbliższej Sesji Rady Powiatu Suskiego w dniu 28 kwietnia 2022 będzie : ” Obowiązki i działania podejmowane przez Tauron celem rozwiązania problemu związanego ze zbyt wysokim napięciem w sieci powodującym wyłączanie się instalacji fotowoltaicznych” Porządek Sesji Rady 28 kwietnia 2022 > zobacz Przekaz Video z Sesji Rady 28 kwietnia 2022 ( od…

Czytaj więcej

Kampania informacyjno-edukacyjna dla Mieszkańców Powiatu pn.: „Posadź z nami drzewo” realizowana przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej – Wydział Środowiska z okazji    I Małopolskiego Dnia dla Klimatu w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA  ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’ / LIFE-IP-EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 /PL/000005 sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.…

Czytaj więcej