W załączeniu przedstawiamy sposób odczytu energii : pobranej z sieci energetycznej przekazanej do sieci energetycznej całkowitej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną

Czytaj więcej

W związku z zapytaniami Mieszkańców informujemy , że Powiat Suski nie jest organizatorem projektu pn. „Czysty Powiat” w ramach, którego proponowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem. Więcej można przeczytać na stronie > zobacz Prosimy także o zapoznanie się z artykułami z cyklu PV Kombinatorzy > zobacz

Czytaj więcej

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Właściciele lub Zarządcy na złożenie deklaracji mają czas : 12 miesięcy (licząc od 1 lipca 2021 r) w przypadku budynków już istniejących 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła…

Czytaj więcej

W ramach prac dodatkowych rozpoczynamy montaż 295 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Powiatu Suskiego. Pierwszy montaż zaplanowany jest na piątek 25 czerwca , a ostatni na 28 września 2021r. W ramach zakresu podstawowego montowane będą instalacje o mocy od 3,36 kW do 4,76 kW. Każdy z Mieszkańców może zdecydować się nie później niż podczas audytu czy…

Czytaj więcej