Informujemy, że podstawą realizacji, rozliczeń jakichkolwiek projektów (np. wymiana kotłów, montaż instalacji fotowoltaicznych) realizowanych przez Powiat Suski jest podpisanie umowy z Mieszkańcem Powiatu. Powiat Suski nie upoważniał jakiejkolwiek osoby do pobierania jakichkolwiek środków finansowych na poczet realizacji projektów, pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania. Jedynie w przypadku montażu instalacji fotowltaicznych , po podpisaniu umowy z Powiatem ,…

Czytaj więcej

Z dniem 12.05.2021 rozpoczynają się prace audytowe przed montażem drugiej partii 295 instalacji fotowoltaicznych. Prace audytowe polegać będą na ustaleniu: miejsca montażu możliwości rozbudowy instalacji PV na własny koszt zgodnie z cennikiem przedstawiony podczas przekazania umowy miejsca montażu falownika miejsca wpięcia w sieć pomiarze napięcia na każdej z faz Ustalenia z audytu zostaną zawarte w…

Czytaj więcej

W ramach oszczędności projektowych uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na wykonanie dodatkowych 295 instalacji fotowoltaicznych Koszt inwestycji : 4 681 352 zł Wysłano zaproszenia do podpisania umów do kolejnych osób znajdujących się na liście rezerwowej. Przewidujemy zakończenie : podpisywania umów do 30.04.2021 r prac montażowych do 28.09. 2021 r. Nie przewidujemy prowadzenia dodatkowego naboru…

Czytaj więcej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie rozpoczął ponownie przyjmowanie wniosków. Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu „Moja…

Czytaj więcej