W dniu 13.09.2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni odbyło się wydarzenie edukacyjno  – informacyjne dedykowane Seniorom  na temat: znaczenia pszczół dla środowiska, poruszono tematy postępujących zmian klimatu   i wskazano jak w prosty sposób można zadbać o klimat.

Pensjonariusze Domu otrzymali z  rąk Pana  Starosty Józefa  Bałosa  i Pana Wicestrosty Zbigniewa Hutniczaka słoiczki miodu (64 szt.). Miód pochodzi z pierwszego  zbioru   z własnej pasieki Starostwa (3 ule) , która znajduje się na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Pasieka została wykonana  wiosną 2023 r.  w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA.  Cieszymy się,  że efekty pracy  programu LIFE mogą  być  także  udziałem seniorów  którym tyle zawdzięczamy.

Dziękuję   Panu Grzegorzowi Pochłopień,  który na co dzień  zajmuje się  pszczółkami za ogrom pracy, który włożył w utrzymanie pasieki,  doradcy ds. klimatu i środowiska Pani Paulina Tokarz-Mansour prowadzącej program  LIFE na terenie Powiatu  Suskiego, a także  Pani Justynie  Mazurkiewicz  Kierownikowi Zespołu LIFE przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, dzięki której program zawitał  do Powiatów  Województwa Małopolskiego, oraz  wszystkim  zaangażowanym, a nie wymienionym z imienia i nazwiska.

W spotkaniu wzięli udział:

  1. Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej;
  2. Pan Dyrektor Roman Dyrcz, Opiekunowie;
  3. Pan Starosta Suski Józef Bałos, Pan Wicestarosta Zbigniew Hutniczak, Doradca ds. klimatu i środowiska Pani Paulina Tokarz-Mansour oraz   Naczelnik Wydziału Środowiska Paweł Dyrcz

Łączna liczba uczestników spotkania 68  osoby.

Dziękujemy Pensjonariuszom oraz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Panu Romanowi Dyrcz za miłe przyjęcie.

Więcej informacji dotyczących pasieki >zobacz

Wydarzenie  edukacyjno-informacyjne zrealizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.