Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Właściciele lub Zarządcy na złożenie deklaracji mają czas :

  • 12 miesięcy (licząc od 1 lipca 2021 r) w przypadku budynków już istniejących
  • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw w przypadku nowo powstałych budynków

Deklarację można złożyć:

  • drogą elektroniczną na stronie > zobacz
  • wersji papierowej w właściwym Urzędzie Gminy (wniosek do pobrania dostępny pod adresem > zobacz ). Wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Więcej informacji > zobacz

Instrukcja wypełniania > zobacz

Przykład wypełnionej deklaracji : > zobacz