W załączeniu przedstawiamy sposób odczytu energii :

  • pobranej z sieci energetycznej
  • przekazanej do sieci energetycznej
  • całkowitej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną