Przy ścianach Starostwa Powiatowego nasadzono bluszcze. W sadzeniu bluszczy uczestniczyli min.:

  • Pan Starosta Józef Bałos
  • Pan Wicestarosta Zbigniew Hutniczak
  • Pracownicy Wydziału Środowiska

Jest to kolejny etap zazieleniania obiektów użyteczności publicznej oraz próba zwrócenia uwagi na korzyści płynące z tworzenia zielonych ścian.

Zielona ściana posiada zalety zarówno ekonomicznych, ekologiczne jak i społeczne : oczyszczają powietrze , obniżają temperatury otoczenia, regulują temperaturę wewnątrz budynku, jak również zwiększają różnorodność gatunkową . Zielone ściany stanowią część budownictwa odpornego na zmiany klimatyczne.

Nasadzenia wokół urzędu są kontynuacją nasadzeń przeprowadzonych przez uczniów (zobacz) :

  • Zespołu Szkół W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
  • Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej

Sadzenie bluszczy jest jednym z etapów wydarzenia na rzecz klimatu organizowanego przez Powiat Suski (Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej) w ramach projektu LIFE IP-EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.