Przy ścianach Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie   w Suchej Beskidzkiej oraz Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej nasadzono bluszcze celem stworzenia zielonych ścian.

W sadzeniu bluszczy uczestniczyli: Uczniowie szkół, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

O korzyściach tworzenia m.in.: zielonych ścian uczniowie szkół usłyszeli podczas prelekcji pt.:  „Do czego potrzebna nam zieleń czyli korzyści wynikające ze stosowania zielonej infrastruktury”, która odbyła się 6 czerwca 2023 r.  oraz podczas spotkania nasadzeń bluszczy.

Zielona ściana posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekonomicznych, ekologicznych jak i społecznych. Należą do nich m.in. oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, regulacja temperatury wewnątrz budynku, jak również zwiększona różnorodność gatunkowa. Zielone ściany stanowią część budownictwa odpornego na zmiany klimatyczne. Co więcej, ludzie w zielonym otoczeniu są zdecydowanie szczęśliwsi niż gdyby przebywali w szarym, betonowym otoczeniu.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w naszą akcję przyjazną środowisku.

Dziękujemy Dyrektorom Szkół tj. Pani Annie Sala (Dyrektor Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej – Curie   w Suchej Beskidzkiej) oraz Pani  Anecie Drobny (Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej) za przychylność, miłe przyjęcie i zaangażowanie  w nasze akcje.

Dziękujemy nauczycielom Pani Małgorzacie Stanaszek oraz Pani Iwonie Bogacz za współpracę przy organizacji akcji.

Dziękujemy uczniom szkół za tak pozytywny odbiór naszej akcji, zaangażowanie, posadzenie bluszczy. Trzymamy uczniów za dane nam słowo w kwestii opieki nad bluszczami i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy oglądać na ścianach szkół piękne zielone ściany.

Wydarzenie przygotowane/zrealizowane przez doradcę ds. klimatu i środowiska Paulinę Tokarz-Mansour, Naczelnika Wydziału Środowiska Pawła Dyrcz przy współudziale kolegów z Wydziału tj. Zastępcy Naczelnika Wydziału Środowiska Marka Mrugacz oraz Sylwii Knapczyk.

Sadzenie bluszczy jest jednym z etapów wydarzenia na rzecz klimatu organizowanego przez Powiat Suski (Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej) w ramach projektu LIFE IP-EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#wydarzenie #lekcjaedukacyjna #zieloneściany #bluszcze #zielonainfrastruktura  #powiatsuski #razemdlaklimatu #powiatsuskidlaklimatu #LIFEprogramme #LIFEproject #LIFE_EKOMAŁOPOLSKA #dlaklimatu