W dniu 6.09.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy dla inwestycji związanej z wykonaniem termomodernizacji w byłym budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.

W chwili obecnej na ukończeniu są prace związane z wymianą pokrycia dachu, likwidacją lukarn ,montażem okien dachowych

Zakres prac obejmuje min.

a) docieplenie ścian zewnętrznych
b) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wraz ze skosami dachowymi,
c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu w raz z jej dostosowaniem do montażu instalacji fotowoltaicznej,
d) wymiana wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i zimnej wody,
f) wymiana kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z budową instalacji solarnej, oświetlenie LED

Więcej informacji > zobacz