Praca związane z termomodernizacją dawnego Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie mimo problemów przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

Zakończono wymianę grzejników, uruchomiono kotłownię o mocy 143 KW , zakończono roboty związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymieniono i wzmocnio dach, ocieplono strop. Przystąpiono do ocieplania ścian budynku i budowy nowych schodów ewakuacyjnych. Oczekujemy na wymianę licznika i uruchomienie instalacji PV.

Pozostają do wykonania min. prace wykończeniowe , docieplenie pozostałych ścian wykonanie elewacji, wykonanie instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przewidywany termin zakończenia robót IX 2023

Zdjęcia wykonywanych robót > zobacz