Kolejne lekcje edukacyjne za nami. Tym razem poruszano temat segregacji odpadów i roli pszczół dla klimatu.

W dniach 15-16.06.2023 r.  przedstawiono prelekcje dzieciom (klasy 1-3) w Szkole Podstawowej  nr 2 im. ks. prof. M. Znamirowskiego w Stryszawie, Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sidzinie.

Prelekcja przedstawili doradca ds. klimatu i środowiska  Paulina Tokarz-Mansour oraz Naczelnik Wydziału Środowiska Paweł Dyrcz.

W ramach segregacji odpadów omówiono : co to jest odpad, jak segregować odpady , co powstaje z odpadów, co zrobić by było mniej odpadów, co to jest PSZOK, ciekawostki.

W ramach prelekcji dotyczącej pszczół, omówiono rolę pszczół dla klimatu, dlaczego należy je chronić  i jak ważne są dla ekosystemu, przedstawiono dzieciom ciekawostki dotyczące pszczół m.in.: przeciętny zasięg lotu, ile podczas jednego kursu pszczoła odwiedza kwiatów, jak długo żyją pszczoły, jakie kolory rozpoznają, a jakich nie, szybkość pszczoły. Pokazano zdjęcia pasieki założonej na dachu budynku Starostwa Powiatowego wraz z zielonym zakątkiem  w ramach wydarzenia na rzecz klimatu. Pasiekę można obserwować

  • z okna na korytarzu II piętra Budynku Starostwa Powiatowego
  • za pośrednictwem kamery on- line zobacz

Szkołom przekazano produkty energooszczędne – oświetlenie LED. Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych z świetlówek tradycyjnych na nowoczesne oświetlenie LED zmniejszy zużycie energii w szkołach i przyczyni się do lepszych warunków nauki uczniów.

Działanie zrealizowane w ramach projektu LIFE IP-EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#lekcjaedukacyjna #segregacjaodpadow #odpady #pszczoly #rolapszczoly  #edukacja  #powiatsuski #powiatsuskidlaklimatu #LIFEprogramme #LIFEproject #LIFE_EKOMAŁOPOLSKA #dlaklimatu